Wijsheidstanden

Wijsheidstanden (ook wel “Verstandskiezen”)  hebben zelden een functie en geven frequent aanleiding tot klachten.

Meestal is er onvoldoende plaats voor een normale doorbraak,  zodat reiniging niet goed mogelijk is. Dit geeft  frequent aanleiding tot infecties. Door druk van de  doorbrekende wijsheidstanden kan tevens verschuiving ontstaan van andere tanden in de tandboog. Daarom moeten wijsheidstanden meestal worden verwijderd.

Verwijdering wordt bij voorkeur uitgevoerd tussen het 15e en 25e levensjaar. De behandeling gebeurt vaak preventief,  voor dat er effectieve schade is opgelopen aan de buurtanden. Bovendien is verwijdering op jonge leeftijd eenvoudiger en verloopt de genezing  in het algemeen beter.

 

 De behandeling

Sommige patienten verkiezen  een ingreep onder lokale verdoving. Er wordt dan meestal gewerkt in 2 zittijden:  1e keer rechts, 2e keer links of omgekeerd.

Nadat verdoving is gegeven wordt de wijsheidstand verwijderd. Afhankelijk van de ligging van de tand kan het hierbij nodig zijn een insnede in het tandvlees te maken. Meestal is het nodig om overliggend bot weg te nemen en/of de tand  te splitsen. De wonde wordt steeds gehecht met draadjes die na ongeveer twee weken vanzelf oplossen. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Er is ook een mogelijkheid om de ingreep te laten uitvoeren onder een algemene narcose. Meestal worden dan al de wijsheidstanden (links en rechts) in 1 zittijd verwijderd. Dergelijke ingreep gebeurt via een dagopname in het ziekenhuis. Belangrijk is dat je nuchter bent op de dag van de ingreep. Dit wil zeggen dat je niet meer mag gegeten of gedronken hebben 6u voor de operatie.

Na de behandeling

De dag van de ingreep wordt geadviseerd  om geen warme dranken  te gebruiken. Tevens mag u de eerste 24 uur de mond niet spoelen.

We raden aan om de eerste dag zoveel als mogelijk ijs aan te brengen op de wang tegen de zwelling. Er wordt steeds een voorschrift meegegeven voor een pijnstiller en een mondspoelmiddel.

Zwelling van de wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening zijn normaal. Deze klachten nemen na 3 tot 5 dagen weer af.