Kaakreconstructie

Wat is een kaakopbouw of kaakreconstructie?

Een kaakopbouw (synoniem: botopbouw of kaakreconstructie) is het verhogen of verbreden van de kaakkam met een bottransplantaat. Een kaakopbouw heeft als doel om het bot dat is verloren gegaan te herstellen in zijn normale dimensies. De oorzaken van botverlies zijn divers:

  • vroegtijdig tandverlies
  • infecties
  • ongeval
  • vroegere operaties/resectie

 

Indien kleine hoeveelheden bot nodig zijn, kan het benodigde bot ergens uit de mondholte worden afgenomen.

In bepaalde gevallen wordt geopteerd om te werken met een botsubstituut (kunstbot).  Bij kunstbot moet nergens bot  worden afgenomen bij de patient.

Bij grotere hoeveelheden wordt het bot getransplanteerd vanuit het schedeldak of bekkenkam. Deze ingrepen worden uitgevoerd onder een volledige narcose.

 

Waarom een kaakreconstructie?

Tandimplantaten zijn uitermate geschikt voor het vervangen van één of meerder tanden of om houvast te geven aan een kunstgebit.  Om implantaten succesvol te kunnen plaatsen is een bepaald volume aan bot noodzakelijk. Eén van de meest voorkomende oorzaken van een zeer smalle kaak is vroegtijdig tandverlies. Na een aantal jaren is de kaak zo geslonken dat het dragen van een uitneembare prothese  quasi niet meer mogelijk o.wv. onvoldoende comfort en stabiliteit.

Een dergelijke kaakatrofie is een frequent voorkomend probleem.  Vaak kan  een oplossing aangereikt worden met behulp van tandimplantaten. Maar als dit zelfs niet meer mogelijk is omdat de kaak veel te smal of te klein is, dan is  een kaakreconstructie absoluut noodzakelijk.

 

De kaakopbouw

Als slechts één tand moet worden vervangen en er onvoldoende bot in hoogte of breedte aanwezig is voor het plaatsen van een implantaat, kan het defect meestal worden opgevuld op het ogenblik dat het implantaat wordt geplaatst.

Soms zal uw chirurg oordelen dat een voorafgaande ingreep nodig is. Afhankelijk  van de wensen van de patiënt, kan een kaakreconstructie  zowel onder lokale als algemene verdoving worden uitgevoerd.

sinuslift procedure

In de bovenkaak achteraan komt het frequent voor dat er te weinig hoogte is onder de maxillaire sinus voor de plaatsing van een implantaat.  Hier bestaat de mogelijkheid om de bodem van de kaakholte te verhogen. Na een dergelijke ingreep (sinusbodem augmentatie of sinuslifting) kan wel  veilig worden  geïmplanteerd.

In extreem geslonken bovenkaken wordt de volledige kaak gereconstrueerd met bottransplantaten uit het schedeldak of de bekkenkam.  Na een 3-tal maanden inheling van het bijgeplaatste bot kunnen er dan implantaten worden geplaatst.

 

Na de ingreep

Voor een kleine reconstructie met bot uit de mond is de nalast minimaal (twee tot drie dagen een dikke wang). Bij het transplanteren van bot uit het schedeldak of de bekkenkam, hetgeen steeds onder narcose gebeurt, is er vaak een opname in het ziekenhuis voor één nacht.

Na de ingreep is er weinig of geen pijn in de mond, echter wel zwelling. Enkele dagen dikke wangen is volstrekt normaal. De zwelling neemt meestal af een 3-tal dagen na de ingreep.

 

Bij het oogsten van bot uit de mond (regio van de wijsheidstand)  is de behandeling poliklinisch. De nalast ter hoogte van de donor site (plaats waar we het bot wegnemen) is een 3-tal dagen zwelling, (zoals bij de verwijdering van een wijsheidstand) en een verminderde mondopening.  Mits het onmiddellijk aanbrengen van ijs tegen  de wang, kan dit tot een minimum worden beperkt.

 

Bij grote kaakreconstructies waarbij we buiten de mond bot afnemen, is de te verwachten nalast ook groter. Voornamelijk bij het afnemen van bot t.h.v. de bekkenkam zijn stijve spieren en moeilijk trappen lopen gedurende één week normaal. Schedeldak als donor site geeft geen zwelling en geen pijn en geniet daardoor meer en meer onze voorkeur.

Essentieel is dat na de operatie een goede genezing van de wonde plaats vindt. Indien dit niet het gaval is en er toch een ontsteking ontstaat, kan een dergelijke infectie leiden tot een (gedeeltelijk) verlies.

 

Een goede mondhygiëne na de ingreep is  belangrijk ter preventie van infecties. Tevens zullen ook  altijd preventief antibiotica worden voorgeschreven. Roken heeft ook een negatieve impact op de wondheling en wordt ten stelligste afgeraden.

 

Na één week zien we de patiënt poliklinisch terug op de raadpleging. Een eventueel bestaande prothese kan worden aangepast  met een zachte laag aan de nieuwe situatie.

 

Na drie maanden van botheling worden de implantaten geplaatst, goed in overleg met je eigen tandarts en  afhankelijk van het vooraf besproken behandelingsplan.