Implantaten

Als u één, meerdere of zelfs al uw tanden mist en weer ongehinderd wil kunnen praten, lachen en eten, dan zijn implantaten mogelijk een oplossing voor u.

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel, die in het  kaakbot wordt geplaatst. Deze permanente vervanging van de natuurlijke tandwortel dient als een nieuw stevig fundament voor een kroon, een brug of een volledige tandenboog.  Implantaten zien eruit als een schroefje en zijn gemaakt van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal dat vastgroeit in het bot.

Kan een implantaat bij iedereen?

Bij iedere volwassene kan in principe een implantaat worden geplaatst. Wel is voldoende kaakbot nodig om een implantaat te kunnen plaatsen. Waar te weinig is, kan meestal met een extra behandeling nieuw bot worden geplaatst. Wanneer u nog eigen tanden heeft, is het van belang dat het tandvlees rondom gezond is. Als dit niet zo is moet dit eerst worden behandeld. Onderzoek van uw mond en analyse van een panoramische röntgenfoto  zal duidelijk maken of implantaten bij u kunnen worden toegepast. Soms kan het nodig zijn om een bijkomende CT-scan te maken.

Hoe groot is de kans van slagen?

Zeer groot. Een goed onderzoek met juiste indicatiestelling  vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Sporadisch komt het een enkele keer voor dat een implantaat niet vastgroeid in het bot. Dit wordt dan na verwijdering en genezing herplaatst.

Wat mag ik verwachten?

Het uiteindelijke resultaat oogt en voelt zo natuurlijk dat u haast zou vergeten dat u ooit een tand of kies verloor! Maar… ook met implantaten blijven een goede dagelijkse mondhygiëne en een regelmatige controle belangrijk. Net als voor uw eigen tanden!

Vervanging van één tand

Als u één enkele tand mist, is een implantaat met een kroon vrijwel altijd de beste oplossing.

Wat zijn de voordelen van een implantaat?

Het grote voordeel van een implantaat is dat de behandeling zich beperkt tot waar het probleem zich voordoet. Het vervangt de ontbrekende tand zonder dat andere tanden bij de oplossing van het probleem worden betrokken.
Met een brug moeten tanden of kiezen naast de ontbrekende tand worden omslepen. Met een implantaat niet. Uw eigen tanden worden gespaard, een enorm voordeel op lange termijn voor uw mond in z’n geheel.
Met een brug wordt alleen de kroon vervangen en niet de wortel. Het bot dat rondom de verwijderde wortel aanwezig was, zal op termijn  geleidelijk aan wegslinken. Een implantaat vervangt niet alleen de kroon, maar ook de wortel. De contour van de kaak en het tandvlees blijven daardoor beter intact.

Hoe worden de implantaten geplaatst?

Allereerst wordt, meestal onder plaatselijke verdoving, het implantaat in uw kaakbot geplaatst. Nadat de verdoving is ingewerkt, wordt er een klein sneetje in het tandvlees gemaakt. Met verschillende  boortjes wordt een gaatje voor het implantaat geboord, waarna het implantaat worden ingebracht. Aan het eind wordt de wonde gehecht met enkele draadjes die na 2 weken vanzelf oplossen. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.
In de daaropvolgende 3 maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat (osseo-integratie) en ontstaat het stevige fundament voor uw toekomstige nieuwe tand.
Gedurende deze periode mag eventueel een tijdelijke tandvervanging worden gedragen.
Tenslotte wordt de kroon vervaardigd door de tandarts. Dit gebeurt via een afdruk van beide tandenbogen in samenwerking met het tandtechnisch labo. De tandarts heeft de keuze om de nieuwe kroon vast te schroeven op het implantaat, ofwel te cementeren.

Vervanging van meerdere tanden

Als u meerdere tanden mist, is een brug op implantaten vrijwel altijd de beste oplossing.
Wat zijn de voordelen van een brug op implantaten ten opzichte van een gewone brug of een frame-prothese?
Het grote voordeel van implantaten is, dat de behandeling zich beperkt tot waar het probleem zich voordoet. Implantaten vervangen alleen ontbrekende tanden zonder dat andere tanden bij de oplossing van het probleem worden betrokken. Met een gewone brug moeten tanden of kiezen naast de ontbrekende tanden  worden omslepen. Met een brug op implantaten niet. Uw eigen tanden worden gespaard, een enorm voordeel op lange termijn voor uw mond in z’n geheel.
Met een gewone brug worden alleen kronen vervangen en niet de wortels. Het bot dat rondom de verwijderde wortels aanwezig was, zal op op termijn geleidelijk aan wegslinken
Implantaten vervangen niet alleen de kronen, maar ook de wortels. De contour van de kaak en het tandvlees blijven daardoor beter intact.
Frameprotheses zijn uitneembaar en zullen altijd minder comfortabel zijn. Kauwen van voedsel gaat minder makkelijk. Een implantaatbrug zit vast in uw mond en u kan er mee eten wat u wil.

Vervanging van een hele tandboog

Als u al uw tanden mist, is een prothese of een brug op implantaten vrijwel altijd de beste oplossing.
Wat zijn de voordelen van een prothese of een brug op implantaten ten opzichte van een gewoon kunstgebit?
Een gewoon kunstgebit heeft dikwijls onvoldoende houvast op de kaak. Dat is vervelend als u spreekt en eet. Het maakt u onzeker.
Een prothese op implantaten is een kunstgebit dat vastklikt. Het zit comfortabel en geeft u zekerheid en zelfvertrouwen als u praat. De prothese klikt vast op een staafje tussen of op knopjes op de implantaten.  U kunt weer eten wat u wil en lachen zonder hand voor uw mond.
Een brug op implantaten biedt u al deze voordelen ook maar zit bovendien permanent vast in uw mond. Het benadert de natuurlijke situatie dus nog meer.
Deze technieken hebben een groot aantal voordelen. Zo is (in tegenstelling tot een regulier kunstgebit) een gehemelteplaat steeds overbodig en krijgt u uw volledige smaakvermogen weer terug. Uw nieuwe tanden voelen en functioneren als natuurlijke tanden.
De zorgen van een loszittend kunstgebit en het gebruik van kleefpasta’s behoren definitief tot het verleden.

Immediate belasting

 

Onder bepaalde omstandigheden kan geopteerd worden om onmiddellijk na het plaatsen van de implantaten een voorlopige brug te plaatsen. Dit kan gecombineerd worden met eventuele tandextracties die nog moeten uitgevoerd worden.
Dergelijke complexere behandelingen  kunnen indien gewenst ook worden uitgevoerd onder een algemene narcose in dagopname.
Na het plaatsen van de implantaten in de kaak wordt een afdruk gemaakt. Het tandtechnisch labo maakt op basis hiervan een tijdelijke vaste brug die reeds binnen de 48 u op de implantaten kan worden vastgeschroefd.  De eerste 3 maanden is een zacht dieet aangewezen om de implantaten mooi te kunnen laten ingroeien. Uw tandarts vervangt na 3 tot 6 maanden de tijdelijke brug in een definitieve versie. Op deze manier bent u nooit zonder tanden gedurende de hele behandeling.