Dr. Jan Neven

Dr. Neven ging na zijn studies middelbaar onderwijs te Genk Tandheelkunde studeren aan  de Universiteit Hasselt (toenmalig LUC). Na zijn kandidaatsdiploma ging hij naar Leuven om aan de Katholieke Universiteit Leuven zijn licenties tandheelkunde te vervolmaken. In 1997 behaalde hij het dipoma Tandarts, waarna hij in datzelfde jaar zijn studies geneeskunde  kon starten. In 2002 studeerde hij af als Arts aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Tussen  2002 tot 2006   specialiseerde Dr.  Neven zich in Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Deze opleiding  gebeurde achtereenvolgens bij Prof. Reychler (UCL Brussel),  bij Prof. Stoelinga (KU Nijmegen), Prof. Schoenaers (KU Leuven) en Prof. Fossion (Middelheim ziekenhuis Antwerpen).

Hij behaalde zijn erkenning  Stomatologie in 2004 en de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie in 2006.

Dr.  Neven is sinds 2006 vast staflid van de dienst MKA, verbonden aan het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven .

Zijn bijzondere  interesse  gaat uit naar gecombineerde  orthodontisch-chirurgische behandelingen, skeletale verankering  in orthodontie (botankers, microscrews),  orthognatische heelkunde (kaakverplaatsing om de stand te verbeteren) , tandimplantologie: implantologie met 3D planning en guided surgery, esthetische tandimplantologie, kaakopbouwen om tandfunctie te verbeteren.

Lid van verschillende wetenschappelijke verenigingen.

Dinsdag voormiddag: lokale ingrepen

Woensdag voormiddag: lokale ingrepen of operatiekwartier.

Donderdag voormiddag: raadpleging of operatiekwartier

Vrijdag voormiddag; operatiekwartier

Vrijdag namiddag: raadpleging