Chirurgische kaakcorrectie

Wat is een chirurgische kaakcorrectie?

Een chirurgische kaakcorrectie is een methode om een afwijkende stand van de kaak door een operatie te corrigeren. Met deze ingreep wordt een functioneel evenwicht bereikt tussen de tanden, de kauwspieren en het kaakgewricht.

Heel vaak is er na de operatie ook een esthetische verbetering van het aangezicht.

Om een goed en stabiel resultaat te krijgen, is er vrijwel altijd voorafgaandelijk een orthodontische behandeling met blokjes.  De gehele orthodontisch-chirurgische behandeling duurt ongeveer anderhalf tot twee jaar.

Wanneer is een chirurgische kaakcorrectie nodig?

Als het niet volledig lukt om met een beugelbehandeling een onregelmatige stand van de tanden  en kaken te corrigeren, kan een chirurgische kaakcorrectie uitkomst bieden.

Dit is vaak het geval omdat er sprake is van een afwijkende stand van boven- en/ of onderkaak.

Dit kan aanleiding geven tot functionele problemen: kauwen, afbijten, praten (lispelen), slikken.

Wanneer iemand hinder ondervindt van zijn uiterlijk kan soms een chirurgische kaakcorrectie ook een uitkomst bieden.

 

Wie komt in aanmerking voor een chirurgische kaakcorrectie?

In de regel worden kaakcorrecties alleen uitgevoerd bij mensen die volgroeid zijn, meestal vanaf 17 à 18 jaar.

In de meeste gevallen wordt de patient verwezen door een orthodontist(e).

Om te onderzoeken of een operatie de juiste oplossing kan bieden, wordt een volledige analyse gedaan van uw aangezicht: gebit en occlusie, stand en groeipatroon van de kaken, kaakgewrichten, kaakstelselspieren, lippen.

Dit klinisch onderzoek wordt aangevuld met röntgenfoto’s en afdrukken van het gebit.

Ook wordt aandacht besteed aan vragen over de mogelijkheid tot cosmetische correcties van bijvoorbeeld neus, kin of hals.

Vervolgens wordt in samenspraak met de orthodontist (e) het behandelplan met u besproken. Hierbij komen ook de voor- en nadelen en de mogelijke risico’s aan de orde. Het is belangrijk om in deze fase over alles wat nog onduidelijk is vragen te stellen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

 

Orthodontie

Bijna altijd zal een chirurgische kaakcorrectie plaatsvinden in combinatie met een orthodontische behandeling. De orthodontist zal in de boven- en onderkaak de tanden met vaste apparatuur in de rij zetten. Soms is het zelfs nodig dat de orthodontist de afwijking erger maakt, waardoor de tanden en kiezen tijdelijk slechter op elkaar passen. Zo’n orthodontische voorbehandeling duurt gemiddeld 12 maanden.

Na de chirurgische kaakcorrectie volgt de orthodontische nabehandeling waarbij de orthodontist het operatieresultaat nog verder verbetert. Meestal kan de vaste orthodontische apparatuur ongeveer zes maanden na de operatie worden verwijderd.

 

Operatiemethoden

De operatie vindt plaats onder een algemene narcose.

De soort operatie die uitgevoerd moet worden is afhankelijk van de stand van de kaken.

Er kan geopereerd worden aan de bovenkaak (Le Fort1), de onderkaak (BSSO) en/of de kin (genioplastie).

        

In alle gevallen moet daarbij een snede in het bot worden gemaakt voordat de kaak of een deel ervan kan worden verschoven. De operatie gebeurt meestal volledig via de mond, zodat er geen zichtbare littekens zijn.

De verplaatste segmenten worden met miniplaatjes gefixeerd.

In de mond worden draadjes gebruikt die van zelf oplossen.

 

Na de operatie

Na de operatie is het gezicht vaak fors gezwollen. Deze zwelling begint af te nemen na 3 dagen.

Meestal kunt u direct na de operatie uw mond al een klein beetje open doen. Wel zitten er vaak een aantal elastiekjes tussen de boven- en onderkaak. Deze helpen u in het “terugvinden” van de nieuwe beet.

De duur van de opname in het ziekenhuis varieert van 2 tot 3 dagen.  De dag na de ingreep worden er controlefoto’s gemaakt.  Een diëtiste zal u tevens een aangepast voedingsadvies geven.

 

Weer thuis

Om de zwelling in het gelaat  zo snel mogelijk te doen wegtrekken, zal de kaakchirurg u verwijzen naar een kinesist gespecialiseerd in lymfedrainage. Deze behandeling wordt als zeer deugddoend ervaren en kan starten  op de eerste dag dat u terug thuis bent.

Na ontslag uit het ziekenhuis zijn  er nog een paar controles op de polikliniek.  Soms zitten er gedurende een aantal weken elastiekjes tussen de boven- en de onderkaak. U kunt leren om ze zelf in en uit te doen.

De meeste mensen kunnen na twee weken hun normale activiteiten op school of op het werk weer hervatten.

De plaatjes en schroefjes waarmee de kaken tijdens de operatie zijn vastgezet, zijn van titanium en kunnen daarom zonder schadelijke gevolgen in het lichaam achterblijven.

 

Mondverzorging

Tandenpoetsen kan (en moet!) reeds gedaan worden de dag na de ingreep. We adviseren een zachte kindertandenborstel. Dit is eenvoudiger  in gebruik o.w.v. de beperkte mondopening.

U krijgt op de afdeling een mondspoelmiddel en een lippenbalsem.

 

Voeding

De kaken moeten onbelast in hun nieuwe stand kunnen vastgroeien. Daarom mag de eerste zes weken na de operatie niet echt worden gekauwd. Het eten moet daarom vloeibaar tot zacht zijn. In principe kan alles worden gegeten, alleen niet op de gewone manier. Het voedsel kan worden fijn gemalen met behulp van een keukenmachine, blender, staafmixer of zeef. Als het fijngemalen voedsel nog te dik is, kan dit dunner worden gemaakt door kookvocht, melk, bouillon of jus toe te voegen.

Meestal valt men na de operatie een paar kilo af. Na thuiskomst moet er naar worden gestreefd het lichaamsgewicht zoveel mogelijk op peil te houden. Meestal is normale voeding voldoende. Zonodig kunnen aan het voedsel extra calorieën, mineralen en vitaminen worden toegevoegd. Een diëtiste  zal u daags na de ingreep een persoonlijk advies geven.